Priser


Rabatter

Søskende
Familie
Flerholdsrabat - 7. hold og op efter er gratis inkl. formationshold/specialhold. 

Gratis lørdag-søndags træning.

Betaling

Ved indmeldelsen betales for den første måned (prøvemåned). 

De resterende 4 rater betales i oktober, november, december og januar.

Efter aftale kan der betales månedsvis. 

 

Dankort:                            Modtages ikke

Indmeldelsesgebyr:           Ingen

Danseskolens kontonr.:    4515 4515 29 88 00 (husk elevnavn og hold nr) 

Mobilepay: Kan kun anvendes på danskolen. Anvend nr #20309 (husk elevnavn og hold nr).                                

Sæsonlængde:                8 mdr. = 28 undervisningsgange 

Går du på et formationshold, skal du samtidig gå på et disco eller hip hop hold, og man må forvente udgifter til kosumer til diverse opvisninger og shows.

 

Udmeldelse kan ske hvis en særlig grund gør sig gældende, og skal ske skriftligt 14 dage før.

Vi er en 100% privatejet virksomhed og modtager derfor ingen form for offentlig tilskud.

 

 

Copyright © 2016, Henckell Dans.